769.)MKK Zrt. feljelentve, lásd az utolsó bekezdést
Írta: BorbelyJozsef - Dátum: 2017.02.25. 23:20:59
Győri Járásbíróság
P.21.894/2016/11. szám

Tárgy: Előkészítő irat, kizárási indítvány, feljelentés megtételére történő felhívás a Be. 171. § (2) bekezdése alapján

Dátum: 2017.02.24.

Tisztelt Bíróság!

Alulírott .............................................né jogi képviselő nélkül eljáró alperes, kérem, hogy a T. Bíróság a 2017. február hó 27 napjának 13:30 órájára kitűzött tárgyalást az esetleges távollétem esetén is megtartani szíveskedjék.
A kizárási indítványom indoka, hogy a T. Bíróság okán alperesem a Győri Törvényszék a P.21.807/2015. Számú ügyből kifolyólag (Pp. 13. § (1) bekezdés a) pontja).

Jogi képviselő nélkül eljáró félként kérem, hogy a T. Bíróság a felperes előadásait tegye a jegyzőkönyv részévé, illetve a bíróság által feltett kérdésekre 15 napos határidővel érdemi válaszaimat nálamnál jogi ügyekben jártasabb személy, illetve az interneten történő jogi tájékozódás igénybevételével elő tudjam terjeszteni, - és részemre azt akár elektronikus úton a .......................@gmail.com email címre megküldeni –, mivel arra a tárgyaláson jogi képviselő nélkül, jogvégzettség nélkül improvizálva amúgy sem sem lennék képes.

A Budai Központi Kerületi Bíróság csatolt végzése a forintos hitelekre vonatkozóan is tartalmazott megfelelő hivatkozásokat, illetve jelen ügyben is alkalmazandó jogszabályi helyeket, a hitelképesség vizsgálat a forintos kölcsönöknél is kötelező.

Osztom a felperes álláspontját a tekintetben, hogy az alperes fizetőképességének megállapítása az üzleti kockázat körébe esik, ezért a felperesnek kell viselni a kockázatot, ha nem kötött ki folyósításkor biztosítékot, úgy a felelőtlen hitelkihelyezés miatti esetleges kárát viselnie kell, a semmis szerződéssel a másik félnek okozott kárt pedig meg kell térítenie.

Azzal, hogy hitelképesnek talált, tulajdonképen megtévesztett, mivel nem voltam az, és emiatt a felperes fel tett a KHR listára, mellyel tönkre tette az üzleti hírnevemet, saját felróható magatartására jogot alapítva (Ptk. 4. § (4) bekezdés), még én kérhetnék emiatt kártérítést.

A felperes elismeri a 2016. okt. 24-i keltezésű előkészítő irata második oldalán, hogy a szerződéskötéskor hatályos általános szerződési feltételek 3.1. szerint a bank a szerződés megkötése előtt megvizsgálja az ügyfél hitelképességét, és ennek függvényében saját hatáskörében dönt a kihelyezésről, vagy a visszautasításról, nyilván a saját kockázatára.

A hivatkozott felperesi előkészítő irat utolsó mondatában is szerepel, hogy az alperes fizetőképességének megítélése üzleti kockázat körébe esik, akkor ez alapján is a felperes viseli a kockázatot.
A fentiek alapján kérem a kereset elutasítását.

Tudomásom volt róla már korábban is, hogy a felperes (MKK Zrt.) aki közpénzből gazdálkodó 100%-ban állami tulajdonú cég, fedezetlen és ezáltal behajthatatlan követeléseket vásárol, viszont most már bizonyítékkal is rendelkezem, mivel a jelen per tárgyát képező velem szembeni követelést is bizonyíthatóan megvásárolták, ezért kérem, hogy a haladéktalanság elvére is figyelemmel a T. Bíróság tegyen eleget a Be. 171. § (2) bekezdése szerinti feljelentési kötelezettségének, hűtlen kezelés és más kapcsolódó bűncselekmények elkövetésének megalapozott gyanúja miatt.

Tisztelettel:
………………………………