65.)ITT A MEGOLDÁS Ptk.484. §..MAGAD URAM, HA SZOLGÁD NINCS!
Írta: - Dátum: 2011.03.13. 23:03:56
2. A megbízás nélküli ügyvitel

Ptk.484. § Aki valamely ügyben más helyett eljár anélkül, hogy arra megbízás alapján vagy egyébként jogosult volna, az ügyet úgy köteles ellátni, amint azt annak érdeke és feltehetõ akarata megkívánja, akinek javára beavatkozott.


Teljes hír
2. A megbízás nélküli ügyvitel

Ptk.484. § Aki valamely ügyben más helyett eljár anélkül, hogy arra megbízás alapján vagy egyébként jogosult volna, az ügyet úgy köteles ellátni, amint azt annak érdeke és feltehetõ akarata megkívánja, akinek javára beavatkozott.

Ptk.485. § (1) A más ügyébe jogosultság nélkül való beavatkozást akkor kell helyénvalónak tekinteni, ha megfelel a másik érdekének és feltehetõ akaratának, különösen ha a beavatkozás õt károsodástól óvja meg.

(2) Életveszély elhárítása végett az életveszélybe került személy, széles körben fenyegetõ veszély megelõzése vagy elhárítása érdekében a tulajdonos vagy más rendelkezésre jogosult személy, tartási kötelezettség teljesítése végett a tartásra köteles személy akarata ellenére is helye van beavatkozásnak.

Ptk.486. § (1) A megbízás nélküli ügyvivõ köteles azt, akinek érdekében beavatkozott, errõl haladéktalanul értesíteni; egyebekben õt a megbízott kötelezettségei terhelik.

(2) Ha a megbízás nélküli ügyvivõ beavatkozása helyénvaló volt, õt a megbízott jogai illetik, függetlenül attól, hogy beavatkozása sikerrel járt-e.

(3) Ha a beavatkozás nem volt helyénvaló, a megbízás nélküli ügyvivõ díjazást nem követelhet, költségeinek megtérítését csak a Jogalap nélküli gazdagodás szabályai szerint követelheti, és felelõs mindazért a kárért, amely beavatkozása nélkül nem következhetett volna be.

Ptk.487. § Ha valaki tudva, hogy nincs hozzá joga, idegen ügyet sajátjaként lát el, vele szemben a megbízás nélküli ügyvitelbõl eredõ jogokat lehet érvényesíteni. Ha e jogokat érvényesítik, az eljáró személy a Jogalap nélküli gazdagodás szabályai szerint költségeit beszámíthatja.


Link