370.)Helyreigazítás iránti kérelem, Botrányba fulladt Polt Péter és Kis János pere
Írta: - Dátum: 2011.12.15. 17:25:53

Az INDEX a mai napon megrágalmazta Minda Zoltánt és a TEMPO-t az alábbi írásában, ezért az alábbi szöveggel kértünk helyreigazítást


(..)A hangulat Borbély József hozzászólásaival érte el tetõfokát. A Tiszta Energiáért Magyarország Párt elnöke egyebek mellett közölte: az apostoli Magyar Királyságot visszahelyeztették jogaiba,...(..)(ATV)

Teljes hír

Az INDEX a mai napon megrágalmazta Minda Zoltánt és a TEMPO-t az alábbi írásában, ezért az alábbi szöveggel kértünk helyreigazítást. "Botrányba fulladt Polt Péter és Kis János pere Nem sikerült befejezni annak a sajtópernek a tárgyalását, amit Polt Péter és a Legfõbb Ügyészség indított a filozófus egy, az ÉS-ben megjelent áprilisi cikke miatt. A Fõvárosi Bíróságon megjelenõ, ordítozó beavatkozók Poltot, Pataki Árpád bírót, majd az alpereseket szidalmazták; a tárgyalást márciusra kellett elnapolni. Polt Péter és az általa vezetett Legfõbb Ügyészség összesen kétmillió forintos nem vagyoni kártérítést követelt Kis János filozófustól és az írását közlõ Élet és Irodalomtól (valamint annak fõszerkesztõjétõl). A 2011. áprilisi, a közjogi rendszer öncélú átalakításáról és a hatalmi ágak kulcspozícióinak elfoglalásáról szóló cikk kifogásolt állítása szerint Polt "elõzõ hivatali ciklusa idején már bõségesen bebizonyította, hogy hivatalát nem pártatlan közszolgaként, hanem megbízója kiszolgálójaként tölti be." Az írás alapján nyilvánvaló, hogy a megbízó alatt Kis a Poltot 2000-ben a posztjára juttató, Fidesz-vezette pártszövetséget, illetve annak vezetõjét érti. Az idézett mondattal a keresetlevél szerint Kis azt a "burkolt tényállítást" tette, hogy ügyészként Polt hivatása szabályait megszegve politikai megrendeléseket teljesített. Az ügyészség álláspontja szerint ez az állítás valótlan és indokolatlanul sértõ, amit Poltnak még közszereplõként sem kell eltûrnie, és ami a Legfõbb Ügyészség jó hírnévhez fûzõdõ jogát is sérti. A kétmilliós kártérítés mellett a felperesek helyreigazítást és bocsánatkérést követeltek, továbbá közérdekû bírság kiszabását indítványozták.(...)"tovább az index cikkhez >> Link "HVG : Link

 


-- Eredeti üzenet --


Feladó: Minda Zoltán <mindazoltan@vipmail.hu>


Címzett: olvir@mail.index.hu, olvir@mail.index.hu, ugyelet@mail.index.hu, tempopart@vipmail.hu


Elküldve: 2011. december 15. 14:19


Tárgy : Helyreigazítás iránti kérelem, Botrányba fulladt Polt Péter és Kis János pereMészáros Zsófi fõszerkesztõ, Index Szerkesztõsége 


Tisztelt Fõszerkesztõ Asszony, Tisztelt Szerkesztõség!
Alulírott Minda Zoltán a saját és a Fõvárosi Bíróságon mai napon általam megjelenített TEMPO Párt nevû társadalmi szervezet nevében (annak képviseltére jogosultként) fordulok T. Címhez sajtó helyreigazítási kérelemmel a Ptk. 76. §-ában védett emberi méltóság, és a Ptk. 78. §-ában védett jóhírnévhez fûzõdõ személyiségi jogok Index általi durva megsértése miatt, az Index portálján mai napon 12.59 órakor megjelent


Botrányba fulladt Polt Péter és Kis János pere


címû írásban lévõ helyreigazítást kérõk fenti személyiségi jogait sértõ valótlan tényálíltások miatt.


 


Az inkriminált cikk valótlanul nagy nyilvánosság elõtt rágalmazó, lejárató módon állítja azt, hogy


"A Fõvárosi Bíróságon megjelenõ, ordítozó beavatkozók Poltot, Pataki Árpád bírót, majd az alpereseket szidalmazták; a tárgyalást márciusra kellett elnapolni."


 


"A csütörtök délelõtti tárgyaláson alperesi beavatkozóként többedmagával megjelentek a "Tempó Párt" képviselõi és egy magát az "Apostoli Magyar Királyság kormányzójának" nevezõ személy. Egy idõ után ordítozni kezdtek és durván szidalmazták Poltot és az ügyészséget, majd a bírót és az alperesi oldalt is."


 


A mai napon a Fõvárosi Bíróságon Minda Zoltán által megjelenített TEMPO Párt és Minda Zoltán nevében fentiek alapján kérjük és felhívjuk T. Címet, hogy bizonyítsa acikkbõl fent szó szerint idézett - tudottan, vagy tudni kelletten - hamis állításait a törvényes határidõn belül a kérelmezõknek megküldött releváns dokumentumokkal.


Ennek hiányában pedig kérjük, hogy a törvényes határidõn belül azonos helyen, módon és azonos terjedelemben közöljenek bocsánatkérõ, a fenti idézett állítások valótlanságát elismerõ írást, egyúttal azt a helyreigazítást kérõk részére postai úton közvetlenül is szíveskedjenek megküldeni (1201 Budapest, Irma u. 2.).


 


Budapest, 2011. december 15. 14.16.


 


 


Tisztelettel:


Minda Zoltán  TEMPO Párt


06-30-329-9276      Minda Zoltán titkár


 


 2011.12.15. 14:58
Pankráció Polt Péter bírósági tárgyalásán
A Legfõbb Ügyészség és a legfõbb ügyész azért perelte be az Élet és Irodalmat kiadó Irodalom Kft-t, a lap fõszerkesztõjét, Kovács Zoltánt és Kis János filozófust, mert utóbbi a hetilap április 8-i számában ezt írta Poltról: „Elõzõ hivatali ciklusa idején már bõségesen bizonyította, hogy hivatalát nem pártatlan közszolgaként, hanem megbízója kiszolgálójaként tölti be.A mai tárgyaláson sem Polt, sem Kis, sem Kovács nem jelent meg. A felperes ügyvédje nem járult hozzá film- és hangfelvétel készítéséhez, az alperesé igen. Felvétel készülhet, de csak akkor, ha azon a felpereseket képviselõ két ügyésznõ – nem elírás, a Legfõbb Ügyészséget, illetve a legfõbb ügyészt két ügyésznõ képviselte – nem azonosítható be – szólt a bírói döntés.

A három alperest a két felperes azért perelte be, mert az Élet és Irodalom (ÉS) április 8-i számában az SZDSZ elsõ elnöke azt írta Poltról: „Elõzõ hivatali ciklusa idején már bõségesen bizonyította, hogy hivatalát nem pártatlan közszolgaként, hanem megbízója kiszolgálójaként tölti be.”(...)
(...)Az emberiség azon része, amely nem vett részt a tárgyaláson, õszintén sajnálhatja. A négyfõs ötök mindenféle beadványokkal bombázták Patakit. Amikor egyikük – egy igen jól öltözött, magát hajléktalannak valló férfi – beavatkozásra jelentkezett, a felpereseket képviselõ egyik ügyésznõ félhangosan megkérdezte tõle, hogy melyik oldalon kíván beavatkozni. Amikor megjött a válasz, hogy az alperesin, az ügyésznõ szemmel láthatóan megkönnyebbült.

A hangulat Borbély József hozzászólásaival érte el tetõfokát. A Tiszta Energiáért Magyarország Párt elnöke egyebek mellett közölte: az apostoli Magyar Királyságot visszahelyeztették jogaiba, õ ennek a kormányzója – errõl a spanyol királyt is értesítette – és mint ilyen, a magyarországi bíróságok joghatóságát fölfüggesztette. A magát erõsen türtõztetõ bírót – és általában az egész magyar igazságszolgáltatási rendszert – lemaffiózózta, arra a bírói kérdésre azonban nem adott értékelhetõ választ, hogy mit óhajt attól a bíróságtól, amelynek a joghatóságát nem ismeri el. Két mondattal késõbb viszont közölte: a Központi Nyomozó Fõügyészség Központi Nyomozó Csoportját vezeti, õ nevezte ki saját magát

.Link